Το πρόγραμμα

70 STEPS TOWARDS EUROPEAN PEACE

Ο Δήμος Μακρακώμης συμμετέχει στο πρόγραμμα της EACEA ως επικεφαλής συγκεκριμένης δράσης που στόχο έχει τη διατήρηση της υφιστάμενης γνώσης, αλλά και την ανάδειξη της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με τις υπηρεσίες του και όποιες άλλες δυνάμεις διαθέτει υλοποιεί το εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιώντας εκδηλώσεις τιμής στους ήρωες αγωνιστές και μνήμης των μαρτυρικών γεγονότων που συνέβησαν στην περιοχή του και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ευρύτερος στόχος είναι η προσπάθεια για την ανάδειξη και της αρνητικής πλευράς των γεγονότων, δηλαδή του κόστους που υπήρξε για την Ευρώπη ως αποτέλεσμα του πολέμου, ώστε να γίνει καταγραφή της ανάγκης για παντοτινή ειρήνη στην Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα.

Με την πρόσκληση που απηύθυνε και την αποδοχή που αυτή έτυχε από διάφορα κράτη της Ευρώπης, ο Δήμος Μακρακώμης, θα αναδείξει την πανευρωπαϊκότητα του προγράμματος. Τέλος, θα αναλάβει την πρωτοβουλία να αναπτυχθεί δίκτυο μόνιμης συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα 70 STEPS TOWARDS EUROPEAN PEACE  μας καλεί να διατηρήσουμε την ειρήνη στην Ευρώπη ως οικογενειακή μας υπόθεση και να αναδείξουμε ως φωτεινό παράδειγμα ανάπτυξης της Ευρώπης, πανανθρώπινες αξίες και δημοκρατικά ιδεώδη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος 70 STEPS TOWARDS EUROPEAN PEACE  θα πραγματοποιηθούν τέσσερεις συναντήσεις, για την ενίσχυση της υφιστάμενης γνώσης και την ενθάρρυνση ουσιαστικότερου διαλόγου και προβληματισμού μεταξύ των γενεών, και την ανάδειξη των παραβιάσεων που υπέστησαν οι αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της Ειρήνης, της Αλληλεγγύης, της Δικαιοσύνης και των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων την εποχή της γερμανικής κατοχής στην Ευρώπη.

Στο πρόγραμμα 70 STEPS TOWARDS EUROPEAN PEACE  θα ακουστούν:

 • Περιγραφές μαχών, ολοκαυτωμάτων, σφαγών και λοιπών καταστροφών από τους Ναζί, που έλαβαν χώρα τόσο στο Δήμο Μακρακώμης όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Επίσης, σημαντικά αντιστασιακά γεγονότα ενάντια στους Ναζί
 • Προσωπικές εμπειρίες αγωνιστών τόσο της Εθνικής όσο και της Ευρωπαϊκής Αντίστασης, που επιβίωσαν και εμπειρίες απογόνων τους
 • Δράσεις πολιτών και φορέων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συντήρηση της ιστορικής μνήμης
 • Πρωτοβουλίες για την ισχυροποίηση του αισθήματος της ενιαίας ταυτότητας και ιθαγένειας μεταξύ των πολιτών, των κοινών μεταξύ τους αρχών, συμπεριφορών και κοινών ιδανικών, των ίδιων που ενέπνευσαν τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κινήσεις που προάγουν τη σύγχρονη εικόνα της Ευρώπης και την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή ενοποίηση με θεμέλιους λίθους και πάλι τη δημοκρατία, τις ανθρώπινες ελευθερίες, το κράτος δικαίου, την ευημερία και την αλληλεγγύη, την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και την ασφάλεια στον κόσμο.

 

Το Πρόγραμμα 70 STEPS TOWARDS EUROPEAN PEACE  είναι ένας συνδυασμός προσπαθειών για την ανάδειξη:   

 1. των παραβιάσεων που υπέστησαν οι αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της Ειρήνης, της Αλληλεγγύης, της Δικαιοσύνης και των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων την εποχή της γερμανικής κατοχής στην Ευρώπη,
 2. των αγωνιστών της εθνικής αλλά και της ευρωπαϊκής Αντίστασης και της συμβολής τους στην εδραίωση των παραπάνω αξιών, μέσα από την αφήγηση μαρτυριών και περιγραφή εμπειριών από τους ίδιους τους επιζήσαντες ή τους απογόνους τους,
 3. ιδιαιτέρως σημαντικών αντιστασιακών γεγονότων, μαχών, ολοκαυτωμάτων, καταστροφών, σφαγών, κλπ που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη από τους ναζί ή ενάντια στους ναζί, ως στοιχεία του σκοτεινού παρελθόντος, η γνώση των οποίων στο παρόν εξασφαλίζει ένα καλλίτερο μέλλον,
 4. των προσπαθειών που καταβάλλονται σε όλη την Ευρώπη για την ενίσχυση της υφιστάμενης γνώσης και την ενθάρρυνση ουσιαστικότερου διαλόγου για τα θέματα αυτά μεταξύ των νεότερων και των παλαιότερων γενεών, όπως και μεταξύ ημεδαπών και υπηκόων τρίτων χωρών, που ενώ τους έχει υποδεχθεί η Ευρώπη, για πολλούς είναι ακόμη άγνωστη η ιστορία της,
 5. των δράσεων που έχουν δρομολογηθεί και επιχειρούνται συνεχώς σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις προκειμένου να ανεγερθούν παντού μνημεία ιστορικής μνήμης και μουσεία Αντίστασης, ως σύμβολα της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης και της ευρωπαϊκής Αντίστασης ως σύνολο,
 6. των πρωτοβουλιών ευρωπαϊκών πόλεων για τη συγκέντρωση και επεξεργασία αντιστασιακού υλικού ως ντοκουμέντα και τη διδαχή βάσει αυτών της ευρωπαϊκής Αντίστασης κατά του φασισμού στα σχολεία αλλά και σε λοιπούς χώρους εκπαίδευσης με στόχο την προσέγγιση της Ευρώπης ιδίως από τους νέους, αλλά και τους μεγαλύτερους και όλους γενικά όσους αμφισβητούν το μεγαλείο του παρελθόντος της και των επιτευγμάτων της που συντελέστηκαν εδώ και 70 περίπου χρόνια,  
 7. των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την ισχυροποίηση του αισθήματος της ενιαίας ταυτότητας και ιθαγένειας μεταξύ των πολιτών και των κοινών μεταξύ τους αρχών και συμπεριφορών  ως συστατικό στοιχείο αυτών των εννοιών,
 8. των κοινών ιδανικών που ενέπνευσαν τους αγώνες διαφορετικών ωστόσο ευρωπαίων πολιτών απέναντι στις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες του Χίτλερ (κοινός εχθρός), των ίδιων ιδανικών που κάποτε ενέπνευσαν και τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και που τώρα θα μπορούσαν να προωθήσουν την έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας, και τέλος,
 9. της σύγχρονης εικόνας της Ευρώπης που εξυπηρετεί την πορεία και τον στόχο της προς την ενοποίηση της μόνο αν δεν απομακρύνεται από την υπηρεσία θεμελιωδών αρχών, από τη δημοκρατία, τις ανθρώπινες ελευθερίες, το κράτος δικαίου, την ευημερία και την αλληλεγγύη, την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και την ασφάλεια στον κόσμο.  

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.